* Więcej informacji na temat metody można przeczytać na stronie: www.edubears.pl/savvy-ed/